Hosting - udostępnianie miejsca na serwerach


Niniejsza informacja obowiązuje od 01.02.2000r.
i nie jest ofertą handlową.

- Stowarzyszenie NSNet prowadzi usługi hostingowe w ograniczonym zakresie i wyłącznie dla własnych abonentów.
- Obięcie ww. usługami innych podmiotów wymaga indywidualnej zgody Zarządu Stowarzyszenia.
- Hosting odpłatny prowadzony jest na serwerach zewnętrznych, hosting bezpłatny na serwerach własnych.
- Hosting bezpłatny jest prowadzony za zasadach statutowych Stowarzyszenia


Hosting odpłatny:

Wszelkie kwestie odpłatnego udostępniania usług serwerowych są ustalane indywidualnie przez Zarząd Stowarzyszenia.


Hosting nieodpłatny:

- Nieodpłatne udostępnienie usług serwerowych może nastąpić wyłącznie w drodze porozumienia o wzajemnej współpracy
- Usługa nieodpłatnego świadczenia usług serwerowych może się odbywać wyłącznie na zasadzie "non profit", oznacza to że beneficjent nie może czerpać bezpośrednich pożytków z umieszczonych na serwerze serwisów
- Posiadane serwery posiadają konfigurację i ochronę przystosowaną do potrzeb własnych Stowarzyszenia - beneficjent bezwarunkowo akceptuje ten stan rzeczy.
- W przypadku przerw w działaniu bezpłatnych usług, beneficjentowi nie przysługuje prawo do żadnych roszczeń.
- pozostałe szczegóły zawiera aneks do porozumienia o współpracy


Poczta elektroniczna


Niniejsza informacja obowiązuje od 01.01.2001r.
i nie jest ofertą handlową.

- Stowarzyszenie NSNet prowadzi usługę poczty elektronicznej wyłącznie dla własnych abonentów.
- Każdy abonent prywatny posiada bezpłatną administracyjną skrzynkę pocztową
- Skrzynka służy do kontaktu pomiędzy nami a abonentem i odwrotnie, można jej także używać do innej korespondencji
- Posiadany serwer pocztowy posiada konfigurację i ochronę antyspamową zgodną z polityką bezpieczeństwa Stowarzyszenia.
- Poczta elektroniczna jest usługą dodatkową, bezpłatną i sposób jej działania nie jest podstawą do jakichkolwiek reklamacji i roszczeń.