Podstawy technik informatycznych


Tematyka zajęć:

  • Podstawowe pojęcia technik komputerowych.
  • Programy użytkowe i zastosowania komputerów.
  • Techniki informatyczne i społeczeństwo.
  • Bezpieczeństwo, prawa autorskie, regulacje prawne.
  • Sprzęt i oprogramowanie systemowe, ergonomia.
  • Sieci informatyczne.

Czas: 10 godzin
Metoda: wykład
Grupa: 20 osób
Cena za grupę: 1350 zł.

Każdy uczestnik kursu otrzymuje podręcznik.