Stowarzyszenie NSNet


Stowarzyszenie powstało w 1998 r. i jest Stowarzyszeniem "non-profit". Stowarzyszenie NSNet nie posiada żadnych celów politycznych.

Prowadzimy działania edukacyjne oraz naukowo-techniczne poprzez organizowanie i prowadzenie kursów i szkoleń oraz wdrażanie i upowszechnianie nowych technologii teleinformatycznych.

Od 1998 roku, dzięki naszym działaniom, realizowany jest stały dostęp do internetu dla szkół z terenu miasta i gminy - za symboliczny abonament.

Nasze osiągnięcia:

  • Zbudowanie w 1998 roku, przy wsparciu Zakładów Chemicznych, na terenie miasta szerokopasmową sieć światłowodową. Wprowadzanie stałego i szerokopasmowego dostępu do Internetu rozpoczęliśmy w 1999 roku. Taki dostęp miały wówczas jedynie sieci uczelniane.

  • Również jako pierwsi na naszym terenie, wprowadziliśmy w 2001 roku radiowy dostęp do Internetu. Tym sposobem, przy wsparciu Urzędu Miasta I Gminy, został zrealizowany dostęp do Internetu dla szkół i świetlic wiejskich.

  • W 2006 roku, ponownie jako pierwsi na naszym terenie, wprowadziliśmy internetową transmisję głosową, znaną jako telefonia VoIP, z bezpłatnymi rozmowami w ramach sieci. W II połowie roku z usługi zaczęli korzystać pierwsi abonenci.

Uważamy, że dostęp do informacji, poprzez technologie teleinformatyczne, jest jednym z ważnych czynników stymulujących wzrost gospodarczy, a prezentacja szkół, instytucji czy firm w Internecie jest jednym z tańszych sposobów dotarcia z informacją do odbiorcy.