Sieci komputerowe


Kurs przeznaczony dla wszystkich pracowników mających dostęp do komputera w przedsiębiorstwie. Celem kursu jest zapoznanie z zasadami pracy w sieciach komputerowych, ochrony danych, ochronie tajemnicy służbowej i państwowej oraz sposobami reagowania.

Tematyka zajęć:

  • Zasady pracy w sieciach komputerowych
  • Sposoby wyboru oprogramowania
  • Ochrona przed wirusami komputerowymi
  • Ochrona danych i haseł
  • Sposoby reagowania
  • Zagrożenia płynące z Internetu

79 % włamań do sieci komputerowych korporacji na całym świecie oraz spowodowane przez nie straty wynikają z braku wiedzy i odpowiedzialności pracowników.

Czas: 10 godzin
Metoda: wykład
Grupa: 20 osób
Cena za grupę: 1350 zł.