Podstawy użytkowania komputera i zastosowania w procesie dydaktycznym


Zasadniczym celem kursu jest zdobycie przez słuchaczy praktycznych umiejętności posługiwania się sprzętem komputerowym jako narzędziem użytecznym w pracy zawodowej.

Tematyka zajęć:

  • podstawowe informacje o komputerze i jego zastosowaniach
  • podstawowe cechy środowiska Windows
  • aplikacje podręczne środowiska Windows
  • organizacja zapisu danych w pamięciach dyskowych
  • edytory tekstu z elementami grafiki
  • podstawy arkusza kalkulacyjnego
  • wykorzystanie komputera jako środka dydaktycznego
  • podstawowe informacje o sieci Internet
  • zastosowanie Internetu w dydaktyce

Czas: 30 godzin
Metoda: ćwiczenia, 1 osoba/1 komputer
Grupa: 10 osób
Cena za grupę: 2950 zł.

Każdy uczestnik kursu otrzymuje 3 podręczniki.