Arkusze kalkulacyjne dla ekonomistów


Kurs przeznaczony dla osób związanych z rachunkowością używających arkuszy kalkulacyjnych w pracy zawodowej.

Wymagana jest znajomość podstawowej obsługi komputera oraz umiejętność obsługi arkusza kalkulacyjnego.

Kursanci zapoznają się z funkcjami arkuszowymi przydatnymi w rachunkowości oraz sposobami ich wykorzystania w codziennej pracy.

Czas: 10 godzin
Metoda: ćwiczenia, 1 osoba/1 komputer
Grupa: 10 osób
Cena za grupę: 1350 zł.