Edycja tekstów


Tematyka zajęć:

 • Odszukanie w systemie komputerowym i uruchomienie edytora tekstu.
 • Otwieranie istniejącego dokumentu. Tworzenie dokumentu.
 • Wprowadzenie krótkiego tekstu za pomocą klawiatury.
 • Wstawianie tekstu. Usuwanie tekstu Zapisywanie dokumentu na dysku.
 • Używanie podstawowych funkcji przetwarzania tekstu.
 • Przenoszenie fragmentu tekstu w obrębie dokumentu.
 • Kopiowanie fragmentu tekstu w obrębie dokumentu lub do innego dokumentu
 • Zastępowanie wybranych słów innymi. Zmiana wyglądu tekstu. Używanie kursywy.
 • Pogrubianie tekstu. Wyrównywanie i podkreślanie tekstu. Zmiana kroju czcionek.
 • Zmiana odstępów między wierszami. Kontrola wyrównania tekstu.
 • Używanie programu sprawdzania pisowni i dokonywanie potrzebnych zmian.
 • Drukowanie dokumentu i jego części. Tworzenie nagłówka i stopki. Numerowanie stron.
 • Korzystanie z funkcji pomocy. Wstawianie tabel i wykresów. Dzielenie wyrazów.
 • Tworzenie tabeli w obrębie dokumentu. Ustawianie marginesów.
 • Używanie tabulatorów i ustawianie punktów tabulacji. Dołączanie tekstu z innego dokumentu.

Czas: 10 godzin
Metoda: ćwiczenia, 1 osoba/1 komputer
Grupa: 10 osób
Cena za grupę: 1350 zł.

Każdy uczestnik kursu otrzymuje podręcznik.