Arkusze kalkulacyjne


Tematyka zajęć:

 • Otwieranie pliku z arkuszem kalkulacyjnym, dokonywanie zmian, dodawanie wierszy, obliczanie nowych wartości.
 • Wstawianie wierszy i kolumn - tworzenie nowych wierszy lub kolumn w określonym miejscu.
 • Tworzenie arkusza kalkulacyjnego i wprowadzanie danych liczbowych, tekstowych oraz formuł.
 • Formatowanie komórek - np. rozmiar, miejsca dziesiętne, waluta itp.
 • Dobranie szerokości kolumn oraz formatowanie kolumn i wierszy.
 • Używanie podstawowych funkcji arkusza kalkulacyjnego, takich jak sumowanie i wyliczanie średniej.
 • Drukowanie i zapisywanie arkusza kalkulacyjnego.
 • Tworzenie nagłówka i stopki. Korzystanie z funkcji pomocy.
 • Znajomość i stosowanie bezwzględnego i względnego adresowania komórek w formułach.
 • Tworzenie wykresów do graficznej analizy danych w arkuszu kalkulacyjnym.
 • Przenoszenie informacji pomiędzy arkuszami kalkulacyjnymi.
 • Praca z więcej niż z jednym arkuszem kalkulacyjnym.

Czas: 10 godzin
Metoda: ćwiczenia, 1 osoba/1 komputer
Grupa: 10 osób
Cena za grupę: 1350 zł.

Każdy uczestnik kursu otrzymuje podręcznik.