Kurs zespolony


Kurs jest połączeniem trzech kursów:

  • PODSTAWY TECHNIK INFORMATYCZNYCH
  • UŻYTKOWANIE KOMPUTERÓW
  • EDYCJA TEKSTÓW

Czas: 30 godzin
Metoda: ćwiczenia, 1 osoba/1 komputer
Grupa: 10 osób
Cena za grupę: 3750 zł.

Każdy uczestnik kursu otrzymuje 3 podręczniki.