Grafika i prezentacje


Tworzenie prostej grafiki

  • używanie narzędzi graficznych, używanie myszki do ręcznego rysowania,
  • rysowanie prostokątów, okręgów, tekstu i linii,
  • pozyskiwanie obrazków z bibliotek i umieszczanie ich w rysunku,
  • używanie kolorów, cieniowania i ramek,
  • kopiowanie i zmiana rozmiarów narysowanych obiektów.

Tworzenie prezentacji

  • znaki wyliczania dla podkreślenia każdego punktu,
  • wstawianie rysunków lub symboli z bibliotek,
  • prosty rysunek, używanie ramek, używanie i zmiana czcionek,
  • centrowanie tekstu, pogrubianie tekstu, schematy organizacyjne,
  • tworzenie prezentacji, korzystanie z funkcji pomocy.

Czas: 10 godzin
Metoda: ćwiczenia, 1 osoba/1 komputer
Grupa: 10 osób
Cena za grupę: 1350 zł.

Każdy uczestnik kursu otrzymuje podręcznik.