Oferta internetowa


Niniejszy cennik jest ofertą handlową obowiązującą od 01.05.2013.
Zagadnienia nieuregulowane w niniejszym cenniku są ustalane indywidualnie.
Wszystkie podane poniżej ceny są cenami netto.


UWAGA! Do podłączenia do sieci nie jest potrzebna linia telefoniczna
i opłacanie abonentu telefonicznego.

Na wszystkie usługi wystawiamy faktury VAT.

Wszystkie transmisyjne urządzenia są własnością NSNet. Nie stosujemy urządzeń abonenta.


Cena łączy symetrycznych do Internetu:


(umowa na czas nieokreślony, z minimalnym czasem trwania 12 miesięcy, użytkowy nr IP z klasy publicznej,
możliwa obsługa domen na serwerach DNS - należących do NSNet)

Dostęp jest objęty backupem łączy zewnętrznych

Dostęp posiada określone SLA:

Dostępność łącza na poziomie co najmniej 98% kwartalnie; czas usunięcia awarii do 12 godzin od momentu zgłoszenia - w dniach roboczych, w niedziele i święta - 24 godziny.
Pasmo gwarantowane CIR = 50% EIR.
Wydajność pakietowa łączy nie gorsza niż 1440 pps na każdy 1Mb CIR.

Miesięczny abonament za dostęp symetryczny 2/2Mb/s (1 IP publ.): 269,00 zł
Miesięczny abonament za dostęp symetryczny 3Mb/s+10% = 3,3/3,3Mb/s (1 IP publ.): 484,00 zł
Miesięczny abonament za dostęp symetryczny 4Mb/s+10% = 4,4/4,4Mb/s (do 2 IP publ.): 635,00 zł
Miesięczny abonament za dostęp symetryczny 5Mb/s+10% = 5,5/5,5Mb/s (do 3 IP publ.): 775,00 zł
Miesięczny abonament za dostęp symetryczny 6Mb/s+10% = 6,6/6,6Mb/s (do 3 IP publ.): 930,00 zł
Jednorazowa opłata podłączeniowa dostępu symetrycznego: wg. poniesionych kosztów (przeciętnie 100-400zł netto)
Miesięczny abonament za dostęp symetryczny większy niż 10Mb/s: obowiązują ustalenia umowne

Oferta dostępu symetrycznego do Internetu jest realizowana w całości przez NSNet, traktem cyfrowym przewodowym lub radiolinią 5GHz.
Podane ceny zwierają koszt traktu do abonenta


Cena symetrycznych traktów cyfrowych w sieci NSNet
(transmisja danych pomiędzy oddziałami firmy, monitoring, itp.):


(umowa na czas nieokreślony, z minimalnym czasem trwania 12 miesięcy, użytkowe nr IP z klasy niepublicznej.

Dostępność łącza na poziomie co najmniej 99% miesięcznie; czas usunięcia awarii do 12 godzin od momentu zgłoszenia - w dniach roboczych, w niedziele i święta - 24 godzin.
Pasmo gwarantowane CIR = 100% EIR.
Wydajność pakietowa łączy nie gorsza niż 720 pps na każdy 1Mb CIR.

Jednorazowa opłata podłączeniowa do sieci: wg. kosztów
Miesięczny abonament za trakt cyfrowy za każdy 1 Mb/s: 59,00 zł/1 km
Miesięczny abonament za trakt cyfrowy za każde 10Mb/s: 550,00 zł/1 km

Podana cena obowiązuje za każdy rozpoczęty kilometr, mierzony w lini prostej, pomiędzy lokalizacjami abonenta.
NSNet zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji traktu cyfrowego bez podania przyczyn.


Cena podstawowego dostępu asymetrycznego do Internetu:


(bez miesięcznego limitu danych, umowa na czas nieokreślony,)
Dostęp jest realizowany w technologii NAT 1:1
Dostęp nie jest objęty backupem łączy zewnętrznych

Dostęp posiada określone SLA:

Dostępność łącza na poziomie co najmniej 97% kwartalnie; czas usunięcia awarii do 12 godzin od momentu zgłoszenia - w dniach roboczych,
w niedziele i święta - 24 godziny.
Pasmo gwarantowane CIR = 15% EIR.
Wydajność pakietowa łączy nie gorsza niż 720 pps na każdy 1Mb CIR.

Do każdego, naliczanego stanowiska oferujemy konto poczty elektronicznej
w preferencyjnej cenie.

Jednorazowa opłata podłączeniowa do sieci: wg. kosztów (zazwyczaj 100-300zł netto)
zwielokrotnienie prędkości łącza podstawowego : nieodpłatnie
Miesięczny abonament za łącze podstawowe: 59,00 zł
Miesięczny abonament za każdą krotność prędkości łącza 59,00 zł

Podstawowe parametry pracy łącza abonenckiego:

Prędkość łącza:

  • z Internetu - prędkość dostępu do 2Mb/s (maks. 4Mb/s)
    razy całkowita wielokrotność
  • do Internetu - prędkość dostępu do 1Mb/s (maks. 2Mb/s)
    razy całkowita wielokrotność