Bazy danych


Tematyka zajęć:

  • Tworzenie struktury rekordu. Wprowadzanie danych do bazy danych.
  • Edycja danych. Dodawanie rekordów. Usuwanie rekordów.
  • Definiowanie kluczy. Zapisywanie bazy danych na dysku.
  • Wczytanie lub podłączenie się do istniejącej bazy danych.
  • Wprowadzanie danych do bazy danych. Edycja danych.
  • Wyszukiwanie, zaznaczanie i sortowanie danych według określonych kryteriów.
  • Prezentacja wybranych danych w określonej sekwencji na ekranie i w raportach.
  • Modyfikowanie struktury bazy danych. Korzystanie z funkcji pomocy.
  • Definiowanie zapytań Definiowanie formularzy Tworzenie raportów

Czas: 10 godzin
Metoda: ćwiczenia, 1 osoba/1 komputer
Grupa: 10 osób
Cena za grupę: 1350 zł.

Każdy uczestnik kursu otrzymuje podręcznik.