Kontakt z nami


Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego "NSNet"
ul. Kopernika 1
37-310 Nowa Sarzyna
skr. poczt. 49

tel: (017)241 10 33, fax: (017)240 11 90
e-mail: nsnet @ nsn.pl

NIP: 816-14-75-764


I konto bankowe - przelewy


PKO BP S.A. II O/Rzeszów, nr konta:
95 10204405 0000 2302 0230 1968

ww. nr do kopiowania: 95102044050000230202301968 *


II konto bankowe - wpłaty gotówkowe (prowizja 1 zł)


Bank Spółdzielczy w Nowej Sarzynie, nr konta:
37 9430 1058 1001 6558 2000 0001

ww. nr do kopiowania: 37943010581001655820000001 *


* - Podane numery kont służą do łatwego przenoszenia metodą "kopiuj-wklej" przy przelewach internetowych.