Cele i przedmiot działania stowarzyszenia


Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie ważnych społecznie i gospodarczo działań służących rozwojowi lokalnej społeczności ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

1. Prowadzenie działalności naukowo-technicznej, kulturalnej oraz oświatowej polegającej na:

  • umożliwieniu dostępu do ogólnoświatowych baz danych: kulturalnych, naukowych, technologicznych, ekonomicznych i innych, z wykorzystaniem Internetu.

  • umożliwianiu lokalnej społeczności uczestnictwa w globalnym przepływie informacji: między innymi kulturalnej, naukowej.

  • organizowanie kursów, szkoleń, seminariów, sesji popularnonaukowych, świadczeniu usług informacyjno-doradczych oraz informatyzację administracji, oświaty, firm i innych instytucji.

  • pobudzaniu kreatywności i zdolności innowacyjnych lokalnej społeczności, promowaniu nowych technologii, również w aspekcie integracji ze strukturami europejskimi.

  • wykorzystywaniu systemów teleinformatycznych, szczególnie Internetu, do rozwoju nowych usług, zawodów oraz tworzenia nowych stanowisk pracy.

  • promowaniu możliwości i osiągnięć regionu, między innymi Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, jego przedsiębiorstw, instytucji, organizacji.

2. Współpracę z podmiotami gospodarczymi, administracją samorządową i państwową, organizacjami społecznymi, oraz innymi organizacjami i instytucjami.

Swoje cele Stowarzyszenie realizuje zwłaszcza poprzez budowę i eksploatację systemów telekomunikacyjnych, jak również poprzez pozostałe środki społecznej komunikacji, takie jak telewizja kablowa, wydawanie czasopism i inne.